fbpx
Sanger til bryllup

Musikkterapi

Helsedirektoretatet anbefaler at det brukes musikkterapi ved rus og avhengighet og ved psykoser. Mennesker har til alle tider syslet med musikk. Hvorfor?

Jeg har i veldig mange år laget min egen musikk. Så før jeg svarer på “hva, og hvorfor musikkterapi”? La meg vise deg. Hvorfor musikk?

Musikkterapi á la Jesse

Å lage sanger gir muligheter for å sette tekst og musikk til opplevelser og erfaringer det ikke alltid ellers er så lett å uttrykke. Det gir denne korte videoen flere eksempler på. Selv har jeg skrevet musikk når jeg har vært glad, lei meg, eller egentlig rett og slett når jeg har hatt noe å fortelle…

Musikk er en måte å uttrykke følelser på

Musikkterapi er et fag. Gjennom musikk kan vi mennesker uttrykke all verdens glede, og all verdens sorg. Musikkterapi er en profesjon. Men det også en måte å tenke på.

Jeg møtte en gutt i barneskolen. Som var en skadeskutt fugl. Han kom fra en oppvekst preget av vold og krig. Han slet med å innordne seg i skolen. Han bar på mye frustrasjon og sinne, men han var også en gutt med mye humor og varme, bak den harde fasaden. Han hadde tilbud om spes.ped og det var her jeg kom i kontakt med han. Han hadde vansker faglig også, ikke på grunn av evner, men på grunn av manglende tillit til seg selv, og til andre. Det var umulig for han å kommunisere og reflektere over hvorfor han var så frustrert og sint. Så jeg foreslo en annen innfallsvinkel. Hva om vi lager en sang, film og en historie om dine sko? Hvor har de vandret? Hva har de opplevd? Altså en mer billedlig og estetisk tilnærming. Hvor fokus ikke ble på han selv. På hans feil og mangler. Men på noe utenfor han selv. Noe han kunne betrakte på litt avstand. Og det gjorde en stor forskjell for han.

Dagbladets «Magasinet», Juni 2005

Magasinet fulgte meg en hel uke på St. Olavs Hospital.
Les artikkelen som pdf:Dagbladets artikkel

Musikkterapi

Hva er musikkterapi?

Musikkterapi handler om sammenhengen mellom musikk og helse, og hvordan musikalsk deltakelse kan brukes i utredning, behandling og oppfølging av brukere og pasienter. Helsedirektoratet anbefaler på bakgrunn av forskning musikkterapi ved rus og avhengighet og ved psykoser. Musikkterapi er en ressurs, recovery og samfunnsorientert tilnærming. Musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk, og for å arbeide med sosial angst.

Helsedirektoratet anbefaler bruk av musikkterapi ved rus og avhengighet

Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser, anbefaler bruk av musikkterapi ved rus og avhengighet og ved psykoser. Fagmiljøet i Norge er i forskningsfronten og utdanner kvalifiserte musikkterapeuter med kompetanse på arbeid med psykiske lidelser.

Musikkterapi fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i en så tidlig fase som mulig med henblikk på å redusere negative symptomer. Behandlingen må utføres av terapeuter med godkjent utdanning innen musikkterapi.

Dette er essensen av Helsedirektoratets anbefalinger om musikkterapi i de faglige retningslinjene for psykosefeltet. Musikkterapi er gitt høyeste gradering, og kunnskapsgrunnlaget for behandlingen er vurdert til høyeste evidensnivå.

Hentet fra Helsedirektoratets “Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser”.

Musikkterapi utnyttes i liten grad av helsevesenet

Musikkterapi er et relativt nytt behandlingstilbudet Norge og er i liten grad nyttiggjort av helsevesenet. Dette skaper et sprik mellom nasjonale retningslinjer og helsevesenets praksis. I dag er det vilkårlig hvem som får faglig forsvarlige tilbud og anbefalt behandling, noe som strider mot prinsipp som rettferdighet og likeverdighet i tilbud innen det offentlige helsevesenet.

Musikkterapi anbefales av Helsedirektoratet for pasienter med psykoseproblematikk og rus.

Selv om Helsedirektoratet foreløpig kun anbefaler musikkterapi for pasienter med psykoseproblematikk og rusmiddelproblemer, er det er stor grunn til å anta at den relevansen forskingen har vist også kan gjelde andre område innen psykisk helse (som depresjon, der det også er god evidens).

Forskning fra Griegakademiets senter for Musikkterapiforskning (GAMUT) viser at musikkterapi har en positiv effekt på klientens motivasjonsnivå, affektive tilstand, relasjonelle, sosiale opplevelser og mestring.

Musikk gir mennesker tilgang til følelser, både gode og vonde minner, sosiale opplevelser og mestring. Slike erfaringer kan musikkterapeuten bygge videre på i det terapeutiske arbeidet.

Musikkterapi
Takk for en nydelig artikkel om Jens Petter Grønnesby og barna på kreftavdelingen. Min datter var innlagt der for et år siden, og når jeg tenker tilbake på den tiden, står minnene om musikken igjen som noe veldig godt. Jeg smilte og gråt da jeg leste artikkelen! Det er flott at Dagbladet belyser slike ressurser som ikke kan telles i penger, og som fort kan bli strøket av lista når det skal spares penger. Den jobben Jens Petter gjør, er utrolig viktig for de syke barna, og ikke minst foreldrene og søsknene deres, og er med på å lage gode øyeblikk i en vanskelig tid

/ Hilsen en mamma