fbpx
 

Musikkterapi i psykisk helsevern anbefales av Helsedirektoratet brukt overfor mennesker med problemer innen psykisk helse og rus. I Nasjonale retningslinjer for psykoselidelser, gis musikkterapi det høyeste evidensnivå som Helsedirektoratet gir. Musikkterapi i psykisk helsevern. Geir Lien er spesialrådgiver for psykisk helsevern i Bergen. Han opplyser at Haukeland...

La meg prøve å forklare deg hva du virkelig KAN gjøre med musikk til bryllup. Hva gjør dere med musikk til bryllupet? Mange utsetter dette, og tenker at musikk ikke er så viktig. Vi kan jo heller bare bruke Spotify.  Eller med andre ord. Hva JEG kan gjøre med musikk sånn at du i etterkant av bryllupet er sjeleglad for at du valgte å bruke penger på dette.

Når du har mistet en du er glad i, er du fylt av en stor sorg. Sang og musikk bringer frem minner. Sammen med bilder kan disse minnene blir brukt til å lage en liten film om den som er død.
  • Hvem var han/hun?
  • Hva betydde noe for dette mennesket?
  • Hvor kom det fra?
  • Hva ville den avdøde ønsket selv å vist frem fra sitt liv?